top of page

Els problemes binoculars

informa't

 

Els problemes binoculars són un dels factors clau en retards i fracàs escolar. “El 30% dels escolars pateix disfuncions visuals que poden conduir a problemes en l'aprenentatge. A més, els problemes binoculars, com a ambliopies i estrabismes, poden donar lloc a fatiga visual, malestar i afecten considerablement a l'eficàcia de la lectura i l'aprenentatge dels escolars”, afirma Juan Carlos Martínez Moral, president del Consell General de Col·legis d'Òptics-Optometristes.

La lectura és un procés d'aprenentatge que s'inicia en l'edat preescolar i continua més enllà de l'etapa acadèmica de l'ésser humà. Durant aqueix procés el xiquet utilitza el seu sistema visual per a transportar al cervell tota informació del que es llig per a la seua interpretació i anàlisi. Açò significa que el primer que ha de fer un xiquet durant l'aprenentatge és veure bé. En conseqüència, en aquestes dates de retorn a les aules, una bona visió binocular pot ser clau entre l'èxit i el fracàs escolar.

Segons els informes PISA (Programa per a l'Avaluació Internacional dels Alumnes) de 2009 i 2012, el nombre de fracassos escolars a Espanya supera la mitjana europea. El retard o fracàs escolar és el resultat de la incapacitat dels xiquets d'aconseguir el rendiment escolar establit pels centres educacionals autoritzats i, en un percentatge alt proper al 30 per cent, aquest problema no està relacionat amb les capacitats o intel·ligència dels alumnes, sinó amb anomalies visuals d'índole refractives.

Segons Juan Carlos Martínez Moral, president del Consell General de Col·legis d'Òptics-Optometristes, “en aquestes dates en les quals els estudiants tornen a les aules després de les vacances, resulta essencial que la seua visió siga perfecta, per a açò és imprescindible que a tots els xiquets en edat escolar se'ls realitze un examen visual complet per part de professionals òptics-optometristes, especialistes sanitaris d'atenció primària de la Salut Visual”. L'aprenentatge en les aules es duu a terme mitjançant processos complexos i interrelacionats, sent la visió un dels més importants, per la qual cosa resulta bàsic dur a terme a aquestes edats primerenques revisions visuals periòdiques amb l'objectiu de descartar defectes refractius com la miopia, hipermetropia, astigmatisme, etcètera, i fonamentalment les disfuncions binoculars, un dels problemes visuals que més influeixen en el retard escolar.

“Un problema d'aprenentatge relacionat amb la visió pot deure's a qualsevol disfunció visual que repercutisca en la lectura. Cal tenir en compte que les disfuncions binoculars incapaciten a l'escolar per a fusionar les imatges de l'ull dret i esquerre i obtenir una imatge única i tridimensional, per la qual cosa aquesta disfunció pot donar lloc a fatiga visual, malestar i afecta considerablement a l'eficàcia de la lectura i l'aprenentatge”, va explicar el president del Consell General, Juan Carlos Martínez Moral.

Els problemes binoculars afecten sobretot a xiquets en edat escolar. Un tractament específic dut a terme i controlat per òptics-optometristes resulta més eficaç com més jove és la persona. Té una fase crítica després de la qual la recuperació no és possible, d'ací la importància de la seua detecció a temps. Les famílies, a més dels professors, tenen un rol fonamental per a detectar aquests problemes visuals mitjançant una sèrie de recomanacions senzilles:

• Observar si el xiquet s'acosta molt als llibres o a la televisió.

• Distracció continuada en llegir i baixa comprensió del llegit.

• Valorar si el xiquet es fatiga quan està sotmès a estímuls visuals.

• Mala escriptura a mà.

• Si el xiquet acusa de tenir la visió borrosa, tant des de lluny com d'a prop.

• Fixar-se en si ajusta els ulls per a mirar o fixar-se en detalls llunyans

• Observar si adopta posicions de tortícolis (coll tort) quan llig o fa els deures, que a la llarga poden manifestar-se com a dolors de coll o esquena, i fins i tot cronificar-se.

• Astenopia (visió borrosa, fatiga visual i mal de cap) amb freqüència.

• Hiperactivitat durant la classe.

• Inversió de lletres o nombres.

• Sota rendiment escolar.

En definitiva, molts dels símptomes de deficiències visuals poden confondre's amb símptomes que també apareixen en alguns trastorns de l'aprenentatge. “I alguns trastorns de l'aprenentatge porten associats problemes de visió, per la qual cosa, sempre que un xiquet tinga dificultats amb les seues tasques escolars la primera estratègia és cercar les causes que les produeixen a través de la participació de mestres, psicòlegs i òptics-optometristes”, conclou Juan Carlos Martínez Moral.

bottom of page